Thursday, 25 August 2011

Ding Suli Ra
tutu niang mengatamarang
siclat-siclatan no pa
ring sabac-sagin a panacap na
careng maca-daius nang mustasa

king imbut nang ene magal
at manintindi pa,
tutal, salilung mu ing cailangan,
tenam nane pin man
ing pun sagin kalibudtan
da ring dilig-diligan nang tanaman

sumpa ning kelambeluan!
ding suliraning tenam na
ila palang macamate
caring mamulaclac nang pag-asa.***
2011
Oran, Algeria

Saturday, 20 August 2011

Kumpisal

panaya’ na ne ning lubid ing batal

maki-takut
karing lawe maratna
ning asung makatalanga

manyad kung tawad king kakung indu
karas na bale
akit na ing egana-ganang ini:
masyas a katawan
makalawit a dila
maputlang talampakan

mekad, kawlan nala ring bitis ku
ugunan naku
misan, makaladwa
mapalyaring payulit-ulit

kalagan ne ing lubid
kutnan naku at suwatan
dapot ala neng nanumang damdaman
manahimik
maging ing lubid a makapaluput
king anggang makatakdang maganap

aliwa ing kamatayan ing kakung pitatakutan
nune ing pamanlakong ala ku
nanumang alakwan

nune reseta;
alang-laman a libreta;
pibalutang tabletas
a ena mitukyanan pa . . .
mangabayat a pasakit
ning ala nang lunas kung sakit

buri ku mung abalu na
libutad man ning pamagwala ku’t palmura
pauli ning sakit a e ku na apibata,
e kapilan man milako
ing kapanatagan king kakung pilubluban –
uling ganap kung aintindiyan ing dalise katutwang
atin kung indung e meko siping ku kapilan man.

e ku man asabi keya
sana abalu na. . .
Ima, kaluguran da ka.

Monday, 15 August 2011

Ing MetuktukKardo: Pare, metuktuk yang ubingan ing danggut ning “etits” ku kabang mimimi ku!..Nanung gawan ku? Mawus kang doctor, bilisan mu!!!

Berung: O. sigui..saguli mu…


*** keng phone ****


Berung: Doc, metuktuk ya pung ubingan ing kaluguran ku

Doc: A makanyan, oini ing gawan mo, sipsipan me itang lugal a metuktuk. Kaybat idura mu ban e mikalat king katawan na ing kamandag..

Berung: A makanta po…

Kardo: O na’ng sabi ning Doktor

Berung: Pare, mate na ka kanu!
***

Wednesday, 10 August 2011

Kwentung Kalasing

Misabi la ring adwang mi-inuman a mibarkada (y dadung ampo y maning)

Dadung : A muret! Ene man Kapampangan e PACQUIAO e! Bisaya ya!

Maning: Ba? Sabi ng bapa ku y Tatang na kanu Kapampangan ya … dagul ya kanu Macabebe ...

Dadung: Dipaning alti ka talaga! o parewu kong utu-utung Bapa mu e … agad kong manwala. Kanita mu naman sinabi ku kaya i Clinton dagul ya Clark Air Base at ing Ima na Bisaya ya … Ing pekibat ng Bapa mu … “a makanyan ngana …” mengaragul ya pamo mata atsaka tangu neng tangu … eko ngan bolang kanyan? Tage mu ne nya . . . maglumut ne ing basu mu … pati utak mu maglumut na loko.

Maning: Ta y Kris Aquino Kapampangan ya?

Dadung: O nanu pa? Nung y Ninoy Kapampangan ya … nanu ya y Kris?

Maning: Intsik ya! Ewari y Cory Intsik ya?

Dadung: Patugut ka loko … y Cory taga Tarlac ya … Luisita ya menibat … nanu ya kanta?

Maning: Awa ne? Intsik yang Kapampangan?

Dadung: Istung eka patugut bugok … palub daka king lata ning kormbip!

Maning: Amu, amu … O y OBAMA itang menyambut Isteyt, NEGRU ya pero AMERKANU ya!

Dadung: Gamitan me ing komon sent mu muret! nanung awus kareng Pilipinu Isteyt?

Maning: PILHAM!

Dadung: Oyan … istu ka ken!

Maning: O reng Intsik?

Dadung: SIKHAM? Ay tabalu! AMERKANU la ngan deta bugok! O y OBAMA ... KENYA ya ibat y tatang na!

Maning: Owssss … tutu? nukarin keti? Kampampangan ya ren?

Dadung: KENYA! Bansa ya king AUSTRALIA ita bolang!

Maning: A … Balaku keni ya mu amanwan mu … linawan mu kasi …

O y DELA OYA ing kalaban ng PACQUIAO?

Dadung: O ninanu ya?

Maning: Nanu ne y MARQUEZ?

Dadung: Male ku murit ... ta kilala kula reta! Basta parewu lang taga MEXICU reta …

Maning: Ayyy ba? ... pwera biru? Kapampangan la ren?

Dadung: Wa muret! Ilang mikibandi ESEM! E DELA OYA kaya ya ing ESEM --- e MARQUEZ kaya ya ing ROBINSON.

Maning: Lon mu na ne? eda suguru pa anawns radyu para edala lapugpugan deng pans da ne?

Dadung: Wa na… wa na! Lakwan daka pa ne… kagisan ning gin muli naka ne …

Maning: Bakit?

Dadung: Loko dakal mangwang anak keni … pota akwa daka! Sulung… muna naku keka … pati aku ikwa mung a murit!


Friday, 5 August 2011

Euthanasia

Kung nakapaling man
Ang aking mukha

Sa gawing kanan ng higaan
Walang anupamang dahilan

Kundi ang mangyari ang lahat
Nang mabilis at magaan

Hindi ko gugustuhing makita
Na nag-aalinlangan ka.

Huwag na sana.
Alam mong hindi kita sisisihin.

Hindi napapagod ang mga aparato
At kung anu-anong nakasaksak na tubo

Hindi sila katulad ng katawan ko
Batid mo ito

Kung matatagalan ko lang sana
Kahit man lang isang minuto,

Alam nating gaano man kabigat
Ang nakadagan sa puso, gaano man

Kadilim ang isinasamo nating isa,
Dalawa o ilang araw pa

Hindi na lang natin hihilingin ang hindi dapat.
Kung kaya lang nating maniwala

Na mayroon pang pag-asa,
Ang lahat nating panindim

Ay kasingliwanag sana ng naglalagos
Sa bintanang mga silahis – marahil

Ang umagang ito’y isang bagong araw
Na hubad sa di-mabuhat na hilahil.***
2011
Oran, Algeria


*** also published ing eK/Versilog