Sunday, 29 April 2012

Kay Padre Damaso

Sa piging ng Diyos Ama
Pakpak, hita o luya
Parehas ang paghusga***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Wednesday, 25 April 2012

Kasalan sa Dapitan*

Pag-ibig nilang wagas,
Walang prayleng magbasbas.
Nagkasal -mga rosas.


* sa Dapitan, sapagka’t walang paring nais magkasal sa kanila, nagpalitan ng sumpa ng pag-ibig sina Rizal at Josephine Bracken at sa sarili nilang pamamaraan ay ikinasal nila ang kanilang mga sarili.***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Monday, 23 April 2012

Ikaapat na Kabanata (Alay kay Don Rafael Ibarra)

Lawa lang ang nakinig
Kumupkop, naghinagpis
Sa bangkay mo’t panangis


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Saturday, 21 April 2012

Pagninilay sa mga Kataga ni Padre Florentino

Balaraw n’yang salita
Tumimo ba’t humiwa
Sa bukas n’yaring lupa?


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Thursday, 19 April 2012

Padre Florentino

Kadenang hinahatak
Ng mga paang yapak
Ang iyong pangungusap***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Tuesday, 17 April 2012

Kung Isa Kang Erehe

Tutulay ka sa sala-
salabid na kondena
ng abito’t sutana


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Sunday, 15 April 2012

Ang Erehe

Nilantad ng daliri
Ang litanya ng labi.
Nagkasungay ang pari.


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Friday, 13 April 2012

Talsik Ng Alipato 4 (Hinugot na Kaisipan Mula sa Liham ni Rizal sa mga Babaing Taga-Malolos)

Marapating pahigtan
Mapuring kamatayan
Sa alipustang buhay


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Wednesday, 11 April 2012

Talsik ng Alipato 3 (Hinugot na Kaisipan mula sa Liham ni Rizal sa mga Babaing Taga-Malolos)

Kahoy na laking burak
Daluro o pagatpat
Sa apoy nararapat


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Monday, 9 April 2012

Talsik ng Alipato 2 (Hinugot na Kaisipan Mula sa Liham Ni Rizal sa Mga Babaing Taga-Malolos)

Manindigan nga kayo
Na ang dunong ng tao
Di mula sa abito


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Saturday, 7 April 2012

Talsik ng Alipato 1 (Hinugot na Kaisipan Mula sa Liham Ni Rizal sa Mga Babaing Taga-Malolos)

Ang tao’y di nilalang
Upang ibulid lamang
sa dusa’t kamangmangan***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Thursday, 5 April 2012

Alipato Sa Lagablab

Alipatong humimpil
Sa lagablab-hilahil:
Wakasan ang pagsikil!***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Tuesday, 3 April 2012

Sa Silid Ni Padre

Pikit-mata usalin
Panalangin sa latin
Pikit-mata…salatin.***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Sunday, 1 April 2012

Indulhensya

Kaluluwang naligaw
Ay ipinagdarasal
Ng paring nagsasalsal


***
Diyona
2012
Oran, Algeria