Saturday, 2 February 2013

Dalit Ning Ilug

Makatando ka’t babatyo king asikan. Ali! kapitna yang asikan
kapitna yang ilug--maputla ya. Kasingputla ne ning gagato bangke?
Dakal lang bage ring pawaga ning ilug. Bage-bage
a malwat mu nang paninasang pasibayung damdaman:
karimla ning danom! keni, kawe kata!

Sisilim. Mamun nang sulapo ing are lalabulan ning amian.
Langib a kakawani king naknak ing sari kule bulung—
lalaputan no’t papaspas ning angin ibat karing sanga.
Pipiling la ring tangke. E ra atanggap ing pangalubas
at pamangulila. Kapilan ka luslus kanyan? Magbalik ka pa? …
Uling ing ilug asne karakal a kutang. Dalum no ning salu
at kutang la namang panayan mung mipakibatan.

Layak lamu at bulung a kinawe king agus ding panaun
Kambe da ring alala. Ding aldo pisulu ta. Ing egana-gana
Larawan lang pepapusyo da ring bayung kule at aske.
Makapagmulala la pin kayang pagumasdan ding
sari tayug a gusaling bisang muma karing biga?
Migit kayang makayama ing paspas ning angging
manibat karing kongkreto’t aspalto kesa king talsik
ning burak a kilapul na kekata ning linang?
Ah! nuanti la pin naman kasaya ring pilapil at sangka
nu nukarin kata linukluk, miragsa, mikera?

Balu ku ing kekang nasa – sisitsit na ning ilug:
Ing busina da ring migsala-salapung a saken.
Ing sigarilyu. Ing kompyuter mu. Ing kape mu.
Ing saya at sigla da ring saga-saganang tau …

Balu ku ing kekang taganang nasa – gugulisak na ning ilug:
Ing pasyuk ning anging lalabul at maglambis karing impun;
Ing pali ning kaul. Ing salilung ning minsang dinalo lugud …

uling angga man ngeni, pananagalan mo’t darakpan
ding malyap a alipatpat karing kalsada ning lungsud

angga man ngeni
ing lagyu ku
daralit ne keka ning ilug.