Friday, 28 June 2013

mikikindatan
bubut a kapalsintan
gilid pisamban--
#haikukapampangan

Tuesday, 25 June 2013

terak ka, o’ indu
patudturan king salu
malagnat mung bunsu


--
#haikukapampangan

Thursday, 20 June 2013

pamanenaya—
saldak lang pangisnawa
kape king tasa


--
#haikukapampangan

Tuesday, 18 June 2013
nauupos...
tumatawid
sa mga parisukat
ang buhay

Saturday, 15 June 2013

anging dadaiti
lalabul karing pisngi
malambut mong labi


--
#haikukapampangan

Thursday, 13 June 2013nakita ko siyang tumawid sa aking bakuran. hindi ko siya kilala at hindi rin siya kilala ng alaga kong si raffy. sa takot marahil na sagpangin ng mas malaki kong aso, sumuot siya sa nakahilera at namumunga ng mga talong. mahinay siyang naglakad at parang takot na magalaw niya ang mga dahon at matukoy ko kung nasaan na siya sa loob ng taniman ng talong.

dala ang aking camera, inikutan ko siya at nakita kong papatawid na sa mga tanim kong sili...

pipilitin kong alisin ang kanyang takot at sa muli naming pagkikita, ipaparamdam kong isa akong kaibigan.

aasa akong makakalapit ako sa kanya at makakapasok... sa buhay niyang tila hindi na kilala ang katagang 'tiwala'.


Monday, 10 June 2013

babagse ka ta
pasalunga king alun
salang king yatu


--
#haikukapampangan

Friday, 7 June 2013

pisulung timan
pilapil a liklukan
balik-balikan

--
#haikukapampangan

Tuesday, 4 June 2013

patunggal-tunggal
iyakmul no ning lulam
ding kekang timan


--
#haikukapampangan

Sunday, 2 June 2013

obituaryu

23,000 - manila bulletin
22,300 - philippine daily inquirer
font type: arial, font size: 9
sub-total 1-- 46,300
(kareng adwang broadsheets)

11,980--people's journal
10,620-- pilipino star ngayon
font type: times new roman, font size: 14
sub-total 2: 22,600
(kareng adwang tabloids)

PHP 68,900
ing gastus kabilugan
sulung. ipabalu yu
karing mangaintuliran:
mete ne ing amanu rang menan.

---