Tuesday, 26 October 2010

Makisalilung

Daratang ka
karing pinandit a enaku mamasa pa

Kakalawit mu la
king kakung tundun
king kakung awakan
ding makalipang a samu at amuyut
a magbalik karing mumungul a lagaslas
ning danum king dutsang pipandiluan;
karing sikdu ning kasabikang
pilit ku mang sasalikut
king pamiduku't pamipaling
ning lupa kayli't wanan,
bubulalag da rin
ding eratikung pildis
at pihit ning pamikelangan.
Sukal lub
a banayad dang lalasawan ding langitngit
ning kama
ning mangisnawang dalig.

King silid a iti ning sablang panalala
paulit-ulit, iyabut mo kanaku
ding kekang pasalubung:
pengili at pipitna-pitnang pamipalino
maka-lata, kupit-kupit a pamanenaya
maka-boting uma – padaplis, panako, sakildap
makasuput a Comusta na
mamirapal at alang-kasigurwang
mibalik ku keng Sabadu
tingi-tinging lugud a kekang lalakwan
karing kislut-gusut ning ulas a sepinan.

Daratang ka karing balang pinandit
a mapagal nakung manenaya
at kalupa ning sadya,
awni yako—
kakabug a salu
at mangataranta.

Friday, 15 October 2010

metung a dalit

E ye abalanan
ing kamulalung magtudturan

nung makapaluput ya man
king sanga nang santungan.

Paburen yeng manenaya
king atuktuk na at asagpang

Iwangis ya
karing balang silaba ning metung a pikudta

karing iyapse kataya—
banayad dapot kagyat at sakildap;

mamusbus lang panimanman
ding pangil nang mangataram.

Paburen ye, king taimik nang pamaglame.
King matiyaga nang pamanantabe

karing sampat a pamikatagun
ning makamandag a pamanapse.

Nung makananu yeng didinan katimawan
ing pamigulis karing larauan at anyu,

paburen yung pisanmetung na la
ning poesya ku ding tau ampo ring batu

Paburen yu ku.

Gugulis ku—
karit ampong masu—

sandatang pamutut
karing talikalang makapaluput.

Sunday, 10 October 2010

despedida

Pikakasaman mu ing pina-pinandit
a busina da ring saken
ing palipat-lipat a indredus
at sitsit da ring siping bale
ing gulisakan da
ring kayanakan a pasulapo buradul
babo ning bubungan

Mabubuluk ne talaga ing yatu—ing paliwanag cu
Mayayagnas ne ing bale tamu – ing pekibat mu
Iniang benging ita
migugulut teng pekirakpan ing tudtud.

Kilbit naku ning galingaldo;
e ku apagsaryan
ing bigla nang pangakayan
ning kama tang pitudturan.

Thursday, 7 October 2010

angganan

makatawit keng danggut
susukdan ke ing lapit ampo’ing lawut
ning bie at pangapatlud
keni
libutad ning bunduk—
a magtumayla
makiyagnan karing kurya
ring lalagitik a sanga’t palapa—
teterak
magtiririn
king pasyuk ning amian—
babo ning kayang bumbunan.

titiltil ne king ligaya ing kayang talampakan—
anti ya waring prinsipi —
manuyab ya ing bunduk
karing aplus
uma
pangisnawa
ning dadalise ilug

bengi-bengi
pakiramdaman ku
ing tatangis a lagaslas ning ilug.
kayagnan da ring salpuk ning alun king pampang
a kakung tatalakaran, sasagese ing kirut
sasalangi ing salpak
karing pintig na ning pulsung
mumuling mangayna dapuat makapapangaklak
a langitngit king pasbul. banayad a kaluskus
king banyu
kusina
la mesang pipanganan,

misasaldak la king pagkeran ding pangisnawang
miyuyubug king bilug-bilugan a yasuk
ning sigarilyung makiuma keng kisami—
maglambis at kakaul king yeru ning bubungan.

ala nang ulaga pa ing kirut.

maguing ing nanumang ayampang
a tula ning ilug –nung atin man
agyang ding balang pinandit ning pamipalsintang
misang minaplus at sinalangi king pakuyad kung bie.

ala nang migit a mayulaga
nune ing makasandal king dalig a pamanenaya . . .

mibayit ku king makanining paralan
keni ku makayampang:

king pamamulut karing sampagang mayayagtal
king ardin
ning pamikawani’t kamatayan.