Saturday, 20 July 2013

batung atitisud
king kalsada ning lugud
ing sumpa mung matbud


--
#haikukapampangan

Monday, 15 July 2013

tyup ne ning alala
king miglare mung lupa
ing uma ku keka


--
#haikukapampangan

Wednesday, 10 July 2013

miyuyuranan
ing maglakbe kung isip
king pagkeran---
#haikukapampangan

Friday, 5 July 2013

sasalilung a uran
king tukuran ning eran
ing milabasan

--
#haikukapampangan

Monday, 1 July 2013

pamaniglo


mikekelangan kung tumangis. tatakut kung tuknang lang gumale ring denas at pipit a palipat-lipat at maglimbang babo da ring kamatsilis.

e' ku akwa mang ibuklat ya ing asbuk, ampat damdaman ku ing lugmang langitngit da ring kwayang makitangis. pananagalan ku ing bau ning mabubuluk a pipalutan. nung makananu nang tagal-tagalan

ning metung a ibpa ing samyu king batal at pisngi ning bugtung nang pungul--kabang dadampi no ring arung na't labi. kakawlan ke ngeni ing munag--matigik.

kayanti ning kaul king mamun a kabislak. pitatakutan ku ing ating bini o butul a ena tumubu at sumupang nung atagkilan da ring bitis ing ambun king dikutan.

tatakut na kung takbang o tuklu mu man karing pilapil at gasgas a sadya ming lekaran. paniglawan ku na mu at batyon ing sabla-- ing anggang atyu pa keni, a makatakda nang mawala.

--