Thursday, 1 August 2013

karing pasbul da ring silid

Napun, linub ku king metung karing dakal a pasbul da ring kakung silid. Mekisiping kung tudturan karing gagapang a dagis. Ninu karing magbanal-banalang kaladwa ing musga king kakung depatan?

Ninu ing makiyabe mipanganga king sindak? Kabang kening pasbul a bayu kung biklat, dilat-dilat ne man ing makatalangang ubingan? Makamasid ya man karing balang takbang, e’ku paytakut king didilat a kamatayan, king wawasiwas nang buntuk at katawang magparangalan karing miyaliwa nang kule. Sipingan ke, ilangkul ne mang antimong mamung sese ing kayang katawan keng papag kung pitudturan. E wari takut mu naman ing sangkan nung inya makapyak tamu matang tatalete keng kamatayan?

At nung akabyusan? Mipnung tula ku namung balikan at kapkapan keng isip ing kakung delanan. E ku man balu nung kapilan la dinatang at meko ding dagis ku at ubingan. Eku man balu nung bakit, nanu man ing gawan, ala nong apaslagan keng dalumdum ding mata at sulung magdulap pakibat karing kutang. At karing tutuking panaun, pakiramdaman ku namu ing sasanib at mamako dakal a bage king mangilabut kung katawan – ligalig? tula? pamagsalbat king meumis a kalma? Deni e ku man balu nung nukarin la manibatan? At e’ku man abibitasa nung kapilan la mawala at nung mawala la pang kusa. Pablasang mipapakat la at mandatila karing balang suluk ning panimanman. Daramdaman mu ing kaluskus ning karelang pamanggapang at akakit mong makalukut katawan. Paslagan mo man, e no darasan ning sala. Dapot ababau mu la. At ing samyu ra emu na apihu nung karen lang ubingan o karen la pang dagis a pibata mu at inamyam sipingan.

Alang kasiguruan -- ing bie, bubuklat lang pasbul da ring dakal a silid.
At karin, manaya lang mibulus at sipingan
ding dagis a mipupulayan
ding sala-salabid a ubingan
didilat, gagapang
king kekang katawan …
***