Monday, 7 October 2013

syuk

– francisco arias montesena (taganang misulat)
– oliver s. carlos (milikas keng kapampangan)

Nabengi, sasalitsit lang sitsarun ding balas a durugpa king bubung.

E ku mu man apansinan, nung e na nabengi
malambat na palang makanini keni king kekami.
Minagus ing daya king kayang pwad
at uli ning ala yang dimdam ditak mu mang kirut
inisip nang datang namu ning bulanan nang regla
ing mamagus a mapaling daya. E ya ginaga
ing bingut king duyan. Sarya naman,
nung makaniting oras, mag-alburutu ne sana
king pamanyawad nang gatas. Ugunan ne sana
ban iyuyu ning Indu ing kayang bunsu dapot
ating malare likidung miligwak, sinagese, tinagas.
Kanita ne kapkapan ing pag-asa, pilatan ning
kabug ning salu at saldak nang pangisnawa.
Linawe neng maratna ing duyan.
Ala lang kayablas a gaga ding lindayug at lagitik
At ing benging iti migit yang tahimik
kesa karing panigapu nang benging
lipus king kapayapan at tumayla
Kabang ding marayung tarundun, pinitak at linang
samal lang makitalad para king katimawan
Muli ya ing ibpa at karin na atangalan
melutu nala king babo ning bubungan
ding alala ning sitsarung
segitsit ning kinabukas a akbung.
King lande, karin no pitipun-tipun
ding tingga at basyu
ding bakas da ring piping kyak
at sagakgak ning kayang anak
ding timyas a timan
king melanging daya
ning kabislak a pakamalan.
Kaulan-kaulan ne, king kayang pamanuli,
ing makabang armas a ena abili-bili
at makatutuk king banwa
pasibayu ne iting pangalbitan
at alang patugut pamakbungan.***
pabalu: ini nang kawatasan pamilikas ne ning "Huni" nang Francisco Arias Montesena

Tuesday, 1 October 2013

Karing Balang Kwentung Sisitsit Da Ring Impun

Makapagmulala: balang metung
makatalan king aliwa, balamu wari
ding iyapse kataya
atin lang katulid
a sampat at gawang payapa.
Pamanagpi karing mekad,
karing bakasakali,
karing e kayĆ¢

ban dasan ya ing pekamarayu nang abak
a manibat pa karing yatung magpatutu
kayabe ra la
at ating yaku,
ating ika --- ating ikata
karing nanumang kwentung
buri dang isitsit ding impun;

at ating buring sabyan
ing pamandatila ra keti
a malyari tang salatan
pakamalan
at king kelambatan
dinan kabaldugan.

at ipagtumayla tang e ta no sibuknang tuklasan
ding lalam na’t kabaldugan ning leguang
makapadurut kekata ngening kaorasan

ding karatunang pepakabsi na ning inge
antimong katsa ning metung a talagulis
nu nukarin la saslag
ding mayumung timan,
ding abak ning kaurang makakaul karing munag
a pipilitan tang batyawan at pagnasang datang;

sasalangi ya ing aldo karing balang pamagtimpi
karing siguk ning e pamibulad
a belabalan ta’t sepinan
king kapanaligan.---
March 2013
Oran, Algeria