Friday, 25 November 2011

BagyusBàgyus
Nang mébusbus
Ning bérìlang áyup
Bàlàyan yàng papakalag
Gápus***
2011
Oran, Algeria

Wednesday, 23 November 2011

Sabi nang Bishop (bayu ing libad keng ilug)

Yari ne ing pagoda
Salamat kang Lord
Ampo karing jueteng lords


***
2011
Oran, Algeria

Sunday, 20 November 2011

Indu

Indu
Map ing mate
Nung keca miwale—
Ica’ing angin caring cacung
Bagyus***
2011
Oran, Algeria

Tuesday, 15 November 2011

Bulan


Búlan
A sìnake
King bígâng máglakbe
Pimpánan de ring mìnatnang
Kwáyan***
2011
Algeria

Sunday, 13 November 2011

Mga Kilos-Protesta

Nagkalat na silakbo
Hampas ng alon
Bago ang alimpuyo


***
2011
Oran, AlgeriaThursday, 10 November 2011

Tatsulok (Pinoy Haiku)

Ang wala sa ilalim
Niluluhuran
Tatsulok na lipunan


***
2011
Oran, Algeria

Tuesday, 8 November 2011

B(K)anal

Kay Kristo dila’t nguso
Abitong suot
May bahid – tamod, dugo.
***
Oliver S. Carlos
2011
Oran, Algeria

Saturday, 5 November 2011

Keng Jeep Papuntang Telabastagan

“ka-panagalog n’ya no? balid-balid naman”
ngana ning kasake
kayanakang Kapampangan
(maybug keng iyakmul!)
diksyu ku nya ayakmul
(ing lalangutan kung bubble gum.)

Thursday, 3 November 2011

Sabi Ni Bishop (bago ang prusisyon sa ilog)

Tapos na ang pagoda
Salamat kay Lord
At sa mga jueteng lords***
Oliver S. Carlos
2011
Oran, Algeria

Wednesday, 2 November 2011

karing pantyun

makamulagat la ring panabilin
karing miglumut a lapida:
emo dadalpakan ding keni paynawa
ding makakera –
iniang aldo mababalag ya’ing banwa,
iniang panawung ding pundasyun
ning yatu gagalgal la king takut
at kagutgutang anting ayun,
memintu la karing atas
at kayadwanan karela
mete la
uling pisanan da la
king pago da ring biga
at king pangatalakad da,
ding mumugun
at lulukluk a pundasyun –
metatag la
ding likwan ning Diyos,
peglwalu da la
at penikwanan dong isalba.
Teratus de ing bye ra
Kapalit
ning katimawang pagnsan da.***
2011
Oran, Algeria

Tuesday, 1 November 2011

Ing Poeta, Ing Pauican, At Ding Cauatasan

nung ing poeta
metung iang pauican
at ding iapsa nang cauatasan
ebun la mung
tatambunan na’t lalacuan,
at cabud da la panacauan
quing balas ning pasigan,
caplas na at casaquet
nung qng catataulian
abalu nang ala . . .
metung mang caia ala.