Thursday, 31 May 2012

Hibik ng Manlalakbay

Kaytamis ihingalay
Ng diwang napapagal
Sa dibdib mo, O’ Bayan!


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Sunday, 27 May 2012

Premonisyon ng Isang Ina (Para kay Donya Josefa)

Humahalik sa pampang
Tabsing ng kalungkutan
Kayhapding kamatayan!***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Friday, 25 May 2012

Pag-ibig Ni Elias

Dusa nya’t kabiguan
Utang lahat sa bayang
Wagas ding minamahal***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Wednesday, 23 May 2012

Paglisan (Kay Elias at Salome)

May bangkang bumabaybay
Sa ilog na mapanglaw
Kagat-labi ang lumbay***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Monday, 21 May 2012

Dalamhati ng Isang Ina

Walang Basilio’t Crispin
Sa bisig nyang may nimdim.
Pinaghehele’y hangin!


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Saturday, 19 May 2012

Ilang Edith At Sisa Pa

Basilio’t Crispin noon
Si Jonas Burgos ngayon
Ilan pang henerasyon?***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Thursday, 17 May 2012

Sa Mga Nawalan

Buhangin ang pag-asa
Nilulubid sa tawa
At hagulgol ng ina


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Tuesday, 15 May 2012

Multo ng Kahapon

Crispin. Basilio. Sisa.
Dinukot? Nasaan na?
Maraming tulad nila.


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Sunday, 13 May 2012

Maiiwan Siyang Nakatanaw (sa dulo ng kinaltas na kabanata)

Baybayin sa daliri—
May babaing luhaan
sa kwentong tinuldukan***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Friday, 11 May 2012

Elias

Nilamon siya ng gubat.
Bangka n’ya – ay! sumugat
Lawang pikit, nagmulat


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Thursday, 10 May 2012

Kalawang sa Sundang (Alay kay Kabesang Tales)

Sa hinahasang sundang
Nanikit ang kalawang
Ng suliraning pyudal


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Wednesday, 9 May 2012

Si Kabesang Tales At Ang Encomienda

Lupang pinagyaman
Ng lipakin nyang kamay
Sapilitang inagaw!


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Monday, 7 May 2012

Ayon kay Kabesang Tales

Nang humakbang si Elias
Papalayo sa dampa
Maging langit--- lumuha!


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Saturday, 5 May 2012

Subyang (Diyona para kay Salome)

Nang maglaho si Elias
May subyang na pumilas
Sa dibdib mong nawasak


***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Thursday, 3 May 2012

Sa Bintana (para kay Salome)

Sinundan n’ya ng tanaw
Ang bakas nang paglisan
Bawat yabag: pagpanaw***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Tuesday, 1 May 2012

Mula Sa Kampanaryo

Nalaglag na halina
Niluray na sampaga
Ang bayang tigib-dusa***
Diyona
2012
Oran, Algeria