Monday, 7 April 2014

Para Ketang Watas A Akayantabe Ku King Tagimpan

Tinulak naku at timbunan ning napun king kulkul a ini.
Migit masakit, iting pangakutkut, e’na kalupa ning minuna;
ing dampi ning anging lalabul pabugsu, magpayangat
karing pakpak da ring manuktukang dumara.
Migit masakit, kanaku, a magumasid karela
kabang lulumud ko king alak ding sablang pangamba
a sinintang at migpagupu king pangatau ku’t kaladwa.

Ding butul at bungu da ring dakila’t pantas
Ila ngeni ring gagawan mung pluma,
at ken, king mismung parnasu ra, papalto mo kalawang
ding laurel da at korona. At yaku ing kayabe mu.
Yaku ing babagwang tatalete karing lelang mung saput.
Migparayo kata ban dakpan la ring pekamarayung paninap
Piglolon te ing bulan at mignasa katang sake karing ulap;
dapot e’ta agawa, pablasang sasagitsit ing agus karing ilug
agyan mang iti, pilit teng pupututan king taram da ring kekatang dila.
Balik-balik mu ing lua. Ing kabigwan. Ing pangalasak.
Agyan mang deti, ulit-ulitan tong lulumud king tinta at alak.

Anti na ning e’no apakibatan ning yatu
ring kekatang tagimpan … bukas abak
gupitan ku nala ring kanakung balbas;
kayasan ke king labahas ing kanakung bumbunan
atsaka naku mu mandilu king uran.
-------
Quezon City, Philippines
April 7, 2014